Kontakt til FKF

FKFs styre

På årsmøtet d. 12. i 4. 2015 i Nymogata 4  Åmot ble FKFs nye styre valgt. Det består av:

Leder:                    Dag Præsterud            906 11 586

Nest leder:             Line Harang                 920 87 038

Kasserer:               Cathrine Sandvik          900 65 560

Styremedlem:         Rune Bakken                327 51 068

Styremedlem:         Thor Juveth                 909 27 731

Varamedlem :         Ann Karin Løvås          414 46 064

Varamedlem :         Kai Jack Tohn              913 45 340

«Kjørehesten» – foreningsmedlemsblad

Redaktør: Dag Præsterud

«WebRed»

Thor Juveth:  fkf@kuskethor.no

Representant til Norsk Hestesenter

Thor Juveth 90927731

Utlån av stevnehenger

Ann Karin Løvås, Nannestad vegen 283, 2032 Maura, tlf. 41446064

Bli medlem i FKF

Bli medlem i FKF ved å betale kontingenten til kontonummer 1602 50 45118.

Merk giroen med «medlemskontingent». Husk å angi navn, adresse tlf.nr. og e-post adresse.

Medlemskontingenten inklusiv medlemsbladet «Kjørehesten» er for tiden:

350,- for enkeltmedlem

450,- for familie

500,- for lag, foreninger og firmaer

 

 

/p