Årsmøte 2018

Årsmøte avholdes Lørdag 17. februar kl.: 13.00

 Årsmøtesaker
Bevertning

Omvisning i samlingen, se: www.temtebygdesamling.org