Ny Dansk Tradisjonell Kjøreforening

Selskab for Traditionel hestevognskørsel i Danmark

Se mer om foreningen som er tilknyttet AIAT  her:

http://traditionelkoersel.dk/index.html