ÅRSMØTE 2017

ÅRSMØTE I FORENINGEN TIL KJØREHESTENS FREMME

Årsmøte berammes til lørdag 25. februar 2017 kl. 1200.
Sted: Hos Øyvind Landgraff, Hagen gård, Ljøterudveien 25, 3618 Skollenborg. Ca. 1 km. etter Heistadmoen leir, i Kongsberg kommune.
Ekstraordinære saker til årsmøtet må være leder i hende innen 20. januar.

Årsmøtesaker

Bevertning

Omvisning i unik samling av historisk kjøre- og rideutstyr.

Påmelding til leder Dag Præsterud: e-post: dag-pra@online.no eller tlf/sms 90611586 innen 20. februar.

Øyvind Landgraff med sin velfortjente Vandrepokal som han fikk i 1997. Etter sin tredje seier i fineste tradisjonelle slede/seletøy, under Telemark Hesteavlslag sine iskjøringer i 1990 årene. Pokalen var gitt av Gilde og skulle tildeles den av ekvipasjene som dommerne etter grundig vurdering mente hadde den fineste selen og sleden. Han gjorde det med tre forskjellige sleder, seler og hester! Dette var virkelig tradisjonelle iskjøringer, det var skeid over 1000 alen(630 meter) rett frem. Som i riktig gamle dager og hestene måtte gå flere skeid for å bli vinnere. Det var også premier for fineste defilering og hurtigste hest uansett rase(type). Skeidene(løpene) var inndelt i forskjellige klasser etter heste typer, de to hurtigste i klassen Fjording og Døl konkurrerte også om en pokal i Hallingborkens æresløp. Bjørn Torjussen og lettbeinte Hallingborken(1.pr. hingst) vant i 1992 sitt eget æresløp.