Årsmøte FKF for 2021

FKF avholdt årsmøte på Ramme Gård 11/6 2022.

Efter årsmøte hadde vi en fantastisk omvisning i vognremissen og stallen på Ramme gård. Selv om mange av oss har vært der å sett de flotte vognene som sto på lager før, var det godt å se de igjen i sine rette omgivelser. Dette anbefales alle som er kjørehest interesserte. Det er turen verd!

Kjøredag Tohn Gård

Arild Tohn overlater tømmene til en som aldri har kjørt hest før.

FKF arrangerte en hyggelig kjøredag på Tohn gård. Det ble kjørt enspent, par og tandem. Det var 5 hester og 7 kusker til start. Målet var å kjøre to omganger feilfritt på samme tid for å vinne. Det gjorde Øyvind med sitt par og bare 1. sekund forskjell på de to omgangene. Deretter fulgte Kai Jack med 2 s. og Cathrine med 3 s. Dagen ble avsluttet med kaffe og kake i tunet til familien Tohn. Vi takker for en fin dag med god stemning, positive hester, deltakere og vertskapet på gården.

Kjøredag i Vestfold

Kjøredag på Tohn gård i Vestfold.

Familien Tohn (Førumveien 149, 3174 Revetal) i samarbeid med Foreningen til Kjørehestens Fremme inviterer til kjøredag på Tohn gård lørdag 3. september 2022. Første ekvipasje starter kl.11.00

Det vil bli satt opp en presisjonsbane som hver ekvipasje kan kjøre to ganger. Vi kjører 3 ekvipasjer, så en omgang til med de samme ekvipasjene. Vinneren er den som har likest tid på sine egne to runder og er feilfri innenfor maksimums tiden.

Banebygger er Thor Juveth som legger opp til en bane med vekt på flyt og gode veier. På grunn av lite mannskap vil avstand mellem kjeglene bli satt etter største vogn. Oppgi hjulbredde og aksel avstand dersom om du har firehjuling.

Kjøringen vil skje på gras der slåtten er tatt. Banen vil bli på 80x40m

Denne kjøredagen er åpen for alle ekvipasjer, men hvis noen vil stille med tradisjonelle to hjulinger/vogner er det positivt.

Vi har plass til 18 ekvipasjer. Hvis det blir fullt har ekvipasjer fra FKF fortrinnsrett.

Påmelding: Innen 31/8 kl.10 til Line Harang    tlf:  920 87 038

Ta med mat til folk og hester og bli med på en fin dag med hyggelige hestevenner!

Vel møtt, hilsen styret i FKF og familien Thon!

Årsmøte

Årsmøte FKF 2022

Innkalling til årsmøte
Årsmøte avholdes lørdag 11. juni 2022 kl. 13.00
Sted: Ramme Gård, Rammeveien 90, 1545 Hvidsten (Vestby kommune, Viken fylke)
hjemmeside: https://www.ramme.no
* Bevertning, lunsj ved ankomst
* Årsmøte
* Omvisning i vognhus, stall, med hesterelatert tema
De som ønsker å oppleve mer av det Ramme gård har å tilby, må kjøpe billetter selv.
Påmelding til leder Dag Præsterud: e-post: dag-pra@online.no eller tlf/sms 90611586
innen søndag 5. juni.

Eleanor Schøning

Eleanor Schøning trofast FKF medlem fra foreningens oppstart, sovnet stille inn hjemme på Ulvø gård 10. april 2022. Vi takker for hennes store engasjement for hesten og foreningen vår. Hvil i fred.

ÅRSMØTE FKF 2022

Foreningen til Kjørehestens Fremme (FKF) avholder årsmøte på Ramme gård i Hvidsten (www.ramme.no) lørdag 11. juni 2022. Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være skriftlig mottatt av styret innen 12. mai 2022. Innkalling med mer utfyllende opplysninger blir sendt medlemmene i siste halvdel av mai 2022.

ENDELIG er FKF i gang igjen!

Møte for styret i FKF og valgkomiteen ble holdt hos valgkomiteens leder Ann Karin Løvås, det var god stemning og stor glede over å kunne møtes igjen. Servering av mat før møte og kaffe med kaker etter møte, var helt fortreffelig. Møte ble også positivt og vi ser frem til å komme i gang igjen.

Julehilsen

Som tiden går.

Nå er det 10 år siden «De brokete firspanns Mester» Urban Roos forlot oss med sin utrolig evne til å få det beste ut av det meste. Takk til Urban og alle de Vakre Hestene.

Jeg takker for alt du har lært meg og mange andre. For den enorme betydning du har hatt for utviklingen av hestekjøring i Norge, og for alt det utrolige vi har opplevd sammen med deg.

FRED OVER HANS MINNE.

#

In memoriam Arne Henriksen.


Vår gamle venn og FKFer Arne Henriksen døde 27. september, 83 år gammel. Arne var av den type menneske der personlighet, raushet og ikke minst humor fylte ethvert rom og forum han befant seg i. Arne var med fra begynnelsen da Olaf Nyby dro i gang FKF i 1981. Hans kone Bjørg drev Enden ponnistall ved Skedsmokorset med høykvalitets New Forestoppdrett, og der fant glassmesteren fra Lillestrøm sin rolle som aktiv medarbeider og den som styrte det som hadde med hestekjøring å gjøre. Han ble en naturlig og viktig del av det meget aktive kjøremiljøet rundt Sørum fritidsgård og arrangerte og deltok i kurs og kjørestevner, først med New Forestponnien Rosita, senere med sportsponnien Lord Pampas og etter hvert det fine fuksparet med kaldblodstravere. Da FKF startet sine årlige sommerkurs på Starum var han entusiastisk deltager. Hans faste kommentar ved ankomst: -Dette er julekvelden og 17. mai på en gang! Hans smittende humør var flettet sammen med dyp og alvorlig interesse for hest generelt og kjøring spesielt. Der var han på linje med vår legendariske instruktør Urban Roos som ble hans gode venn. Filosofien var enkel og klar: -en glad hest i eftergift! Det sosiale samværet var viktig på FKFs kurs og samlinger, og der var Arne en av de gladeste og mest utholdende. Han var det naturlige midtpunkt med sitt gode humør og kommentarer med snert. Gjennom årene i FKF nedla han et betydelig arbeid i foreningens styre og stell.Under OL i 1994 skulle Lillehammer være tilnærmet bilfri. Landet rundt ble det holdt kurs som ledet opp mot godkjenning for aktuelle hesteekvipasjer og Arne ble benyttet som instruktør. Mange av kuskene gikk inn i lokale kjørelag for oppdragskjøring, og Arne ble drivkraften i Akershuskuskene. Et skille kom da Norsk Rytterforbund krevde å få overta kjøring som konkurransesport. De mest konkurranseinteresserte, blant dem Arne, ble med i det nye stevneregimet via rideklubber og forbund. Der utviklet Arne seg til en formidabel kraft, både som deltager, administrator, trener og etter hvert en meget benyttet banebygger. Høydepunktet må ha vært da han og Trond Ryan, som de første i kjøresportens historie, deltok i parklassen i VM i USA i 1993. Sine siste år tilbrakte Arne med Bjørg og familien rundt seg på Østre Mørdre i Nes på Romerike. Der var Arne en meget aktiv pensjonist som spilte trekkspill og regelmessig trente sin kjøreponni og deltok i stevner helt til pandemien satte stopp. Vi i FKF vil huske Arne Henriksen med dyp takknemlighet for hva han var som menneske, venn og hestekar.

Vi lyser fred over Arnes minne.

For FKF, Per Ivar Langhelle

Arne med sitt flotte par Gullgutten og Trollgutten

Det var et velkjørt og vakkert par dette Arne, trivelig og minnerikt å se de igjen. En siste hilsen fra Thor.

Norge med 2 par til VM i kjøring, presenterer seg på Bjerke Travbane. Dette VM ble aviklet i USA 1993. Alle hestene er kaldblods travere. Trond Ryan med Jerkpilen og Sandro forspent for presisjon. Arne Henriksen med Gullgutten og Trollgutten forspent for maraton.